Buitenschoolse opvang 

De buitenschoolse opvang (BSO) is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar die voor- en/of naschoolse opvang nodig hebben. Dikkertje Dap Kinderopvang beschikt over twee aparte BSO locaties en BSO locaties binnen een basisschool.


De BSO locaties bieden volop ruimte aan kinderen om zelf een invulling aan hun vrije tijd te geven. Daarnaast worden er uitdagende activiteiten aangeboden die aansluiten bij de interesses van de kinderen zoals: knutselen, bakken/koken, op pad. We zorgen ervoor dat de kinderen plezier hebben en de ruimte hebben om te kiezen wat zij willen gaan doen. De BSO staat voor vrije tijd.


Vrijstaande BSO locaties: 

BSO locaties binnen een basisschool: