PeutergymAl enige tijd is B-SpOrtief een groot succes waar vele kinderen van 4 tot 13 jaar wekelijks aan deelnemen. Dikkertje Dap heeft dit succes in 2017 doorgezet met peutergym voor peuters van 2 tot 4 jaar.

Alle peuters zijn welkom bij peutergym. Ook als u peuter geen gebruik maakt van peuteropvang/kinderopvang bij Dikkertje Dap zijn u en uw peuter van harte welkom! Mocht uw peuter graag willen deelnemen, maar is hij/zij niet aanwezig op de opvang kom dan gerust samen met uw peuter naar de gymzaal. Als uw peuter op dinsdag op de opvang aanwezig is wordt hij/zij door een pedagogisch medewerker naar de gymzaal gebracht en gehaald.
 
Het doel van peutergym is om een bijdrage te leveren aan een gezonde en sportieve uitdaging voor uw peuter. Uw peuter maakt op spelenderwijs kennis met verschillende vormen van sport en spel. Deze sportvormen stimuleren tevens de motorische ontwikkeling van uw kind.
 
Peutergym vindt tijdens de schoolweken elke dinsdagochtend plaats in de gymzaal aan de Hobbemakade. Jaarlijks worden er 41 gymlessen aangeboden. Groep 1 gymt van 10:15 tot 11:00 uur en groep 2 gymt van 11:00 tot 11:45 uur. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerd docent bewegingsonderwijs. Daarnaast blijft er minimaal één pedagogisch medewerker bij de peutergym aanwezig.

De betaling voor peutergym is mogelijk per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Mocht uw peuter halverwege een periode instromen dan ontvangt u een passend aanbod voor het lopende jaar. Een peutergymabonnement loopt door tot wederopzegging en stopt automatisch als uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

 
Kosten peutergym  
Bij betaling per maand         € 15,00
Bij betaling per kwartaal € 32,50
Bij betaling per halfjaar € 52,50
Bij betaling per jaar € 99,95

Inschrijfformulier peutergym voor kinderen die nog niet bekend zijn bij Dikkertje Dap kinderopvang:
Inschrijfformulier Peutergym

Inschrijfformulier peutergym voor kinderen die bekend zijn bij Dikkertje Dap kinderopvang:

Inschrijfformulier Peutergym

Voor meer informatie over de peutergym kunt u terecht bij Tessa Hieselaar. Zij is telefonisch te bereiken op: 0857733752 of via de mail tessa@kinderopvangdikkertjedap.nl. Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen bij aanvang of afloop van de peutergym of op kantoor.
 
U en uw peuter zijn altijd welkom voor een proefles peutergym.