DreumesgymAl enige tijd is peutergym een groot succes waar vele kinderen van 2 tot 4 jaar wekelijks aan deelnemen. Vandaar dat wij vanaf begin 2019 naast peutergym ook dreumesgym aanbieden voor kinderen van ongeveer 1,5 tot 2 jaar.
 
Alle dreumesen die redelijk kunnen lopen zijn welkom. Ook dreumesen die geen gebruik maken van de kinderopvang. Mocht uw dreumes graag willen deelnemen, maar is hij/zij niet aanwezig op de opvang, kom dan gerust samen met uw dreumes naar de gymzaal. Als uw dreumes op dinsdag op de opvang aanwezig is wordt hij/zij door een pedagogisch medewerker naar de gymzaal gebracht en gehaald.  

Het doel van dreumesgym is om een bijdrage te leveren aan een beweegontwikkeling voor uw dreumes. Uw dreumes maakt spelenderwijs kennis met verschillende vormen van sport, spel en dans. Deze sportvormen stimuleren tevens de grove en fijne motorische ontwikkeling van uw dreumes.
 
Dreumesgym vindt tijdens de schoolweken elke dinsdagochtend van 09:30 tot 10:00 uur plaats in de gymzaal aan de Hobbemakade. Jaarlijks worden er 41 gymlessen aangeboden. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerd docent bewegingsonderwijs. Daarnaast blijft er minimaal één pedagogisch medewerker bij de peutergym aanwezig.

De betaling voor peutergym is mogelijk per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Mocht uw dreumes halverwege een periode instromen dan ontvangt u een passend aanbod voor het lopende jaar. De inschrijving loopt door tot wederopzegging en stopt automatisch als uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

 
Kosten dreumesgym  
Bij betaling per maand         € 15,00
Bij betaling per kwartaal € 32,50
Bij betaling per halfjaar € 52,50
Bij betaling per jaar € 99,95

Inschrijfformulier dreumesgym voor kinderen die nog niet bekend zijn bij Dikkertje Dap Kinderopvang:
Inschrijfformulier dreumesgym

Inschrijfformulier dreumesgym voor kinderen die bekend zijn bij Dikkertje Dap Kinderopvang:
Inschrijfformulier dreumesgym

Voor meer informatie over de peutergym kunt u terecht bij Tessa Hieselaar. Zij is telefonisch te bereiken op: 0857733752 of via de mail tessa@kinderopvangdikkertjedap.nl. Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen bij aanvang of afloop van de peutergym of op kantoor.
 
U en uw dreumes zijn altijd welkom voor een proefles dreumesgym.